DE HOLLE BOLLE GIJS VAN HOGESCHOOL PXL

 

Wie ooit naar de Efteling ging hoorde zeker een van de Gijsen roepen ‘Papier hier’. Lang voor het woord ‘nudging’ bestond, namelijk al in 1959 moest Holle Bolle Gijs iedereen aanmanen om papier in de juiste bak te gooien. Het was een voortreffelijke manier om een mentaliteitswijziging van 'sorteren' te weeg te brengen want hoe spannend is het als kleuter om je papiertje netjes in de mond van een sprekend figuurtje te werpen.

 

Hoewel we met z’n allen naarstige sorteerders zijn thuis, of althans dat hopen wij toch, is het niet altijd eenvoudig om correct te sorteren en als ergens anders dan thuis de sorteerbakken anders staan of je weet niet precies wat je in welke bak mag gooien, dan belandt veel – te veel – afval in de bak van het restafval. Hogeschool PXL wil de fractie restafval aanzienlijk verlagen en ging daarvoor in zee met EcoSmart van Renewi die de Hogeschool ondersteunt in haar afvalbeleid. Een eerste feit

zie je in de sorteerstraatjes die op alle campussen ondertussen geïnstalleerd zijn, ook in de Green Office van de zevende verdieping in de studententoren.

Deze oplossingen passen binnen SDG 11 ‘Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam’ . Een van de doelstellingen onder die SDG luidt: ‘Tegen 2030 de nadelige milieu-impact van steden per capita reduceren, ook door bijzondere aandacht te besteden aan de luchtkwaliteit en aan het gemeentelijk en ander afvalbeheer