INHOUD


Hier gaat het over het creëren en behouden van een levendige duurzaamheidsgemeenschap in en rond de PXL-campussen. Om de samenwerking tussen groendenkende mensen en organisaties mogelijk te maken, nemen we contact op en proberen we samen te werken met meerdere netwerken, op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Ook streven we ernaar om zoveel mogelijk studenten en medewerkers van PXL te betrekken bij de duurzame projecten van de Green office. Studenten kunnen zich als vrijwilliger bij het team aansluiten. Medewerkers en studenten kunnen deelnemen aan het medewerkersprogramma Green Impact (start in AJ 2022-2023).