Duurzame Scriptie-award

 

In Vlaanderen bestaan voor heel wat thema’s al tal van scriptieprijzenExternal website. Tot op heden bestaat er niet echt zoiets als een overkoepelende prijs voor scripties met een duurzaamheidsperspectief.  

Dit in tegenstelling tot de Franstalige gemeenschap, waar de Stichting voor Toekomstige Generaties elk jaar een prijzenreeks organiseert voor studenten en doctoraatstudenten die duurzaam onderzoek uitvoerden, met name de HERA awardsExternal website.  

Daarom slaat Duurzaam Educatiepunt de handen in mekaar met hogeronderwijsinstellingen om een Duurzame Scriptie-award in het leven te roepen voor Vlaanderen. 

Via een Vlaamse Duurzame Scriptie-award willen we studenten en promotoren aanmoedigen om duurzaamheid te integreren in hun scriptie. Daarnaast willen we opportuniteiten bieden om relevant en waardevol studentenonderzoek met een duurzaamheidsperspectief kenbaar te maken en te ontsluiten naar het grote publiek

 

Ook Green Office PXL maakt deel uit van deze werkgroep. Samen met de dienst onderwijs PXL en andere vertegenwoordigers van de andere onderwijsinstellingen denken we mee op welke manier we deze award vorm kunnen geven.