PXL OPENT 'GREEN OFFICE'

 

De Green Office is een studentenplatform, een plaats voor, door en van studenten. Het doel is om studenten en lectoren te

  • Informeren en engageren om samen te werken aan een duurzamere hogeschool
  • Inspireren en stimuleren
  • mobiliseren om events, lezingenprojecten, ..te organiseren in het teken van duurzaamheid

De studenten die betrokken waren bij de opstart van de Green Office zijn Sarah, Nick, Yousra, Cheylina en Youri.

Samen met de twee coördinatoren, Kathleen en Gert willen ze iedereen helpen om de Hogeschool, onze wereld, nog duurzamer te maken. Intussen hebben zich nog twee studenten aangemeld bij het Green Office. Welkom Gilles en Jotti.

De Green Office heeft voorlopig haar intrek genomen op de 7de verdieping van de studententoren aan de Elfde Liniestraat en ook dat is een duurzame keuze. Het is hergebruik van een gebouw in afwachting van verdere beslissingen met dat gebouw. 

Greenoffice@pxl.be